În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Primăria comunei Galații Bistriței, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de TRACTORIST, pe durată nedeterminată, în data de 03.04.2020, ora 10:00 proba scrisă, ora 13:00 proba practică și în data de 06.04.2020 ora 10:00, interviul.
Dosarele se depun personal la sediul primăriei comunei Galații-Bistriței până la data de 26.03.2020, ora 16:00.

vizualizare document